İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Kars Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2018 TAMP MASABAŞI TATBİKATI 30 Ekim 2018

      Kars’ta TAMP-Kars Masabaşı Tatbikatı yapıldı

   Kars AFAD Olası Afetlere Karşı Deprem Senaryosu üzerinden Türkiye Afet Müdahale Planı Masa Başı Tatbikatını Tüm Kurumların Katılımı İle Başarılı bir şekilde tamamladı.

    TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) çerçevesinde hazırlanıp ve onaylanarak yürürlüğe giren Kars İl Afet Müdahale Planı ve kapsamındaki 26 adet Yerel Düzey Hizmet Gurup Operasyon planları çerçevesinde sorumlu kurum amirleri veya temsilcileri, hizmet grup planı sorumlarının katılımı ile 26 Ekim 2018 tarihinde saat: 14:00-16:00 arası Kars Valiliği Gazi Toplantı salonunda Kars İli Müdahale Planı Masa Başı tatbikatı başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Bu Kapsamda Kars AFAD olarak ilimizi afete hazır Kars haline getirmek için çalışmalarımızı “Kars Afet Müdahale Planı, TAMP Kars” adı altında yürütmekteyiz. İl Afet Müdahale Planı Masabaşı Tatbikatı, Afet ve Acil Durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak, ilimizin tüm güç ve kaynaklarını planlamak, bu güç ve kaynakları olay bölgesine hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetleri ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve il düzeyinde sorumlu birimlerin görev ve sorumluluklarının belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. AYDES kullanıcılarının ön eğitimleri yapılmış olup, ilimizde gerçekleşebilecek olaylara karşı bilgilendirme toplantılarımız ile desteklenmiştir.

    Deprem öncesi ve sonrasına yönelik risk ve zarar azaltma çalışmaları yapıyoruz. Kurumlar arası etkin koordinasyon pratiğini planlarda görev alacak ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda görev alacak personelin deneyim ve tecrübesini geliştirmek amacıyla bu tatbikatları her yıl yapıyoruz. Kurumlar arası etkin koordinasyon pratiğini planlarda görev alacak personelin deneyim ve tecrübesini geliştirmek amacıyla bu tatbikatları her yıl yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.